Phỏng vấn một con thuyền

10:23 21/12/2018

Phóng viên (PV): Thuyền ơi, thuyền đi đâu đấy?

Ý kiến bạn đọc