Phỏng vấn heo đất

18:03 04/02/2019

Phóng viên (PV): Thưa anh, đầu tiên xin anh nói heo đất khác heo thường ở chỗ nào ạ?

Ý kiến bạn đọc