Phỏng vấn anh bán mũ

15:55 05/07/2019

Phóng viên (PV): Thưa anh, điều gì khiến anh tin tưởng vào nghề của mình và muốn sống chết với nó?

Ý kiến bạn đọc