Phỏng vấn một chai bia

17:57 20/05/2019

Phóng viên (PV): Thưa anh, trong tình trạng giao thông hiện nay, đã đến lúc hỏi thẳng bia giết người hay người giết bia?

Ý kiến bạn đọc