Những ngày má mệt!

10:30 02/01/2019

Má đẻ mình đau răng. Mà mình đang bú, má không uống kháng sinh được, sưng hết một bên mặt cứ phải chịu vậy. Đau lắm mà má cứ phải cố.

Ý kiến bạn đọc