Thương làng biển, thương mẹ tôi

07:51 26/07/2016

Nhà tôi cách biển chỉ chưa đầy cây số. Vì thế, quê biển mà cứ đến mùa gì là chúng tôi cũng có thứ sản vật biển ấy. Người đánh được cá to ngon thì chở xe máy lên phố huyện bán đi muôn phương.

Ý kiến bạn đọc