Người và tiền

21:19 10/01/2020

Có một nhân vật chính trị tôi không muốn nhắc tên từng nói, "Muốn làm lãnh đạo thì đặc biệt đam mê chính trị, nếu muốn làm tỷ phú thì đặc biệt đam mê kiếm tiền. Đừng nhầm lẫn làm lãnh đạo để đam mê kiếm tiền còn làm tỷ phú thì đam mê chính trị".

Ý kiến bạn đọc