Phỏng vấn Chí Phèo

07:18 24/06/2017

Phóng viên (PV): Ơ kìa anh Chí, anh đi đâu mà mặt mày hớn hở thế?

Ý kiến bạn đọc