Phỏng vấn ông Bụt

07:17 01/09/2017

Phóng viên (PV): Thưa ông, trong giai thoại dân gian Việt Nam, Bụt nổi tiếng là người như thế nào?

Ý kiến bạn đọc