Nguy hiểm "share" không cần hỏi - "like" không cần nghĩ

16:01 12/11/2018

Đúng như tên gọi, hai đặc điểm quan trọng nhất của mạng xã hội là tính xã hội (social) và giao tiếp kết nối (network). 

Ý kiến bạn đọc