Mạng xã hội là một phòng xử án

14:52 15/10/2020

Ngày 7-3-2020, khi Việt Nam đang ở ngày thứ 22 không có ca nhiễm COVID mới, thì bất ngờ có tin về bệnh nhân đầu tiên tại Hà Nội. Người này đi du lịch ở những vùng có dịch, tiếp xúc với người nghi nhiễm nhưng khi trở về lại không khai báo.

Ý kiến bạn đọc