Sống trên mạng xã hội

14:32 09/09/2020

Tôi sử dụng máy tính từ năm 1994, hai năm sau đó lần đầu tiên được kết nối mạng Trí Tuệ Việt Nam và nó chính thức đóng cửa vào khoảng năm 2000. Đối với tôi đây là mạng xã hội sơ khai đầu tiên của Việt Nam, những người bạn trên mạng ấy cho đến bây giờ vẫn quan hệ mật thiết, gần gũi, tình cảm và có thể nói luôn coi nhau như “người nhà”.

Ý kiến bạn đọc