Đại học “bốn chấm không”

16:24 30/10/2018

Tháng trước, tôi được mời tham dự và trình bày tại một hội thảo có chủ đề rất thời thượng “giáo dục đại học trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0”. 

Ý kiến bạn đọc