Cách mạng công nghiệp 4.0: Thế giới sẽ được “số hóa”?

17:27 10/01/2018

Hiện nay, thế giới đang trải qua cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, là sự kết hợp các công nghệ lại với nhau từ không gian mạng, Internet vạn vật và điện toán đám mây để tạo nên công cuộc “số hóa” thế giới hiện thực. 

Ý kiến bạn đọc