Ai muốn nhận 200 triệu, về hưu sớm?

11:44 11/07/2018

Từ 100 - 200 triệu đồng để khuyến khích một cán bộ nghỉ hưu trước thời hạn, việc ấy nên hay không nên? Thực tiễn hay phi thực tiễn? Có thể đồng tình hay nhất định không thể đồng tình? 

Ý kiến bạn đọc