Những ảo tưởng về một nền giáo dục tiến bộ

06:40 15/08/2018

Rốt cuộc thì việc học môn đại số ở trường phổ thông có đem lại lợi ích gì không? Đấy không phải điều chỉ người Việt Nam bận tâm mà ngay cả ở Mỹ hay châu Âu, người ta cũng bận tâm. 

Ý kiến bạn đọc