PGS.TS Nguyễn Toàn Thắng, Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển:

Phải kiến tạo một nền giáo dục quốc dân toàn diện

09:30 01/05/2018

Từ thế kỷ 20 vắt sang thế kỷ 21, đặc điểm xã hội đã thay đổi như thế nào và con người Việt Nam hôm nay thực sự đã bắt kịp với những sự thay đổi chóng mặt ấy chưa?

Ý kiến bạn đọc