Huyền thoại của đêm trường

15:03 09/08/2020

Không phải ngẫu nhiên mà thời kỳ Trung Cổ ở châu Âu lại thường được nhắc đến với nhiều sự ghê sợ đến vậy.

Ý kiến bạn đọc