Thế giới hồi giáo trước các cuộc thập tự chinh: Định dạng cho nghìn năm

16:01 05/07/2019

Không cần phải ngạc nhiên khi chứng kiến sự chia rẽ trong lòng thế giới Hồi giáo hiện tại. 

Ý kiến bạn đọc