Diện mạo của tiền

Tiền sạch - tiền bẩn

12:09 20/12/2016

Đồng tiền không hề có dung mạo riêng, sạch hay bẩn tùy thuộc vào người giữ nó qua cách họ kiếm tiền và tiêu tiền.

Ý kiến bạn đọc