Diện mạo của tiền

Tiền không chỉ là tiền

12:04 17/12/2016

Nhu cầu kiếm tiền, tích lũy là nhu cầu hoàn toàn chính đáng và xứng đáng nhận được sự khích lệ, tôn trọng của những người xung quanh. Tuy nhiên, phải là tiền sạch.

Ý kiến bạn đọc