Thương phận hồng nhan

15:38 12/11/2015

Vậy đó, thương nhất vẫn là hồng nhan. Mấy cái cô bó chân thắt eo, yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu ở tận đâu đâu bên Trung Quốc phối hợp cùng nàng Kiều nước mình họa lên bốn chữ gọi là “Hồng nhan đa truân”.

Ý kiến bạn đọc