Đạo đức lối sống Đảng viên

Tấm gương của cán bộ

15:42 13/06/2019

Suy cho cùng, cũng giống như việc nêu gương của một người cha, người mẹ trong gia đình nhỏ, sự nêu gương của cán bộ phải được thấm vào máu của người từ tinh thần, tự bản thân một cách tự nhiên. 

Ý kiến bạn đọc