Khi cánh đồng tương lai gieo hạt mầm gian dối

Tai ương của giáo dục

10:37 27/04/2019

Thẳng thắng mà nói, chuyện gian lận thi cử, chạy trường, chạy điểm không phải bây giờ mới có nếu không nói đó gần như là chuyện hằng ngày của xã hội này. Chạy cho con vào trường điểm, trường chọn, chạy từ khi con mới vào mầm non cho đến các cấp. 

Ý kiến bạn đọc