Nỗi khổ thị dân

Nỗi khổ thị dân là nỗi khổ nào?

07:51 06/08/2017

Tôi sẽ không bắt đầu câu chuyện nhàn đàm về nỗi khổ thị dân bằng những gì đã và đang xảy ra ở Hà Nội hay TP HCM vội.

Ý kiến bạn đọc