Lòng tốt, có cần động cơ?

07:49 23/03/2016

Không để bị rắc rối khi làm người tốt, đó là một lựa chọn khôn ngoan khi người ta đặt mọi giá trị lên bàn cân giữa “được” và “mất”. Khi đó, động cơ làm người tốt cũng không còn nữa. 

Ý kiến bạn đọc