Những câu chuyện trên đường

Đời mấy lần được làm theo trái tim

08:55 19/03/2016

Đôi khi tôi nghĩ, chúng ta luôn có rất nhiều lý do hợp lý để từ chối hành động giúp đỡ một ai đó đang gặp nguy khốn mà chúng ta vô tình nhìn thấy trên đường.

Ý kiến bạn đọc