Chuyện mất bò và chuyện nước mắt

Lỗi chủ quan của người cầm lái

09:11 12/01/2019

Tôi tin, chỉ khi nào người ta biết thấu cảm với nỗi đau của đồng loại, khi đó người ta mới thật sự thiện lương.

Ý kiến bạn đọc