Nhân tài không phải để trưng bày

Lấy tình yêu nước làm điểm tựa

19:56 15/04/2019

Tôi vừa có dịp được chứng kiến gần 300 trí thức Việt Nam đến Paris từ nhiều nước trên thế giới để cùng bàn về một việc: Làm sao đóng góp cho đất nước được hiệu quả hơn – nâng tầm cho thương hiệu Việt.

Ý kiến bạn đọc