Nhân tài không phải để trưng bày

Để gánh nặng mưu sinh không gông cùm trí tuệ

10:40 10/04/2019

Nhân diễn đàn VGLF này, tự dưng tôi muốn nhắc lại một nội dung nằm trong Quyết định 31/2018/QĐ-UBND của TP HCM. 

Ý kiến bạn đọc