2016 – một năm nhìn lại

Kiến tạo là nhiệm vụ không của riêng Chính phủ

08:08 31/01/2017

Nếu phải bình chọn một trong những từ khóa tiêu biểu nhất của năm cũ, có lẽ “Chính phủ kiến tạo” là từ khóa hàng đầu cần phải nhắc tới.

Ý kiến bạn đọc