Hơn cả nhận trách nhiệm

Khuyết điểm và trách nhiệm

14:10 01/07/2017

Ở các nước khác, những “tư lệnh ngành” sẵn sàng từ chức sau khi nhận khuyết điểm nếu như họ cảm thấy mình không còn đủ sức đảm lãnh trách nhiệm nữa. 

Ý kiến bạn đọc