Trách nhiệm nhiệm kỳ

Không thể rời đi là hết chuyện

07:16 09/08/2016

Khi người ta phải chịu trách nhiệm với những gì mình đã làm thì khi đó mới mong dẹp bỏ được “tư duy nhiệm kỳ, làm gì cũng được, an toàn hạ cánh là xong” vốn đang phổ biến hiện nay.

Ý kiến bạn đọc