Phát ngôn quan chức

Giá trị của một lời nói

08:58 22/09/2017

Giá trị của một lời nói có thể được đánh giá bằng cách nào? Khó lắm. Nói bâng quơ, một câu không nhiều hàm lượng thông tin, trong một cuộc trò chuyện tầm phào vô bổ, lời nói nhiều khi chẳng có giá trị gì.

Ý kiến bạn đọc