Thương con ngựa đau

Cùng chung một giàn

16:54 06/11/2016

Anh em một nhà thì sẽ luôn yêu thương, che chở nhau trong cuộc sống. Và tất cả chúng ta cùng là anh em trong một ngôi nhà lớn mang tên Việt Nam.

Ý kiến bạn đọc