Phát triển kinh tế tư nhân: Một hy vọng mạnh mẽ

Có quyết thì phải có cả sách

17:12 27/05/2019

Tình trạng thâm căn cố đế ở Việt Nam lâu nay không chỉ là câu chuyện kiểu “trên nói rải thảm, ở dưới lại rải đinh” mà thực tế phải là “quyết thì rất rõ, nhưng sách thì lại còn quá yếu và lỏng lẻo”.

Ý kiến bạn đọc