Phát triển kinh tế tư nhân: Một hy vọng mạnh mẽ

Chỉ cần cơ chế

09:46 25/05/2019

Mọi so sánh đều khập khiễng, tuy nhiên một vấn đề có thể thấy rất rõ là doanh nghiệp tư nhân luôn làm tốt hơn doanh nghiệp Nhà nước ở một vài lĩnh vực, đặc biệt là trong xây dựng hạ tầng cơ sở.

Ý kiến bạn đọc