Nguồn cơn của dị đoan

15:58 16/03/2018

Người ta nói, xã hội muốn phát triển thì cần phải thoát khỏi nhiều thứ, có lẽ điều cần thoát nhất lúc này đó chính là phải thoát khỏi những mê lầm và tin tưởng thảm hại!

Ý kiến bạn đọc