Chuyện làng quê, chuyện thành thị

Cần xây dựng lại một hệ giá trị đạo đức

21:21 21/05/2018

Những ngày gần đây, người dân TP Hồ Chí Minh đang bàn rất nhiều đến chuyện dỡ bỏ dinh Thượng thư cũ, một công trình kiến trúc cổ kính đã gắn liền với lịch sử của thành phố trẻ tuổi này. 

Ý kiến bạn đọc