Chuyện làng quê, chuyện thành thị

Bên dưới vẫn nguội

08:24 12/05/2018

Cho đến thời điểm này, có thể khẳng định tinh thần chống tham nhũng loại trừ cán bộ thoái hóa biến chất đã biến thành một phong trào sâu rộng. 

Ý kiến bạn đọc