Khoan lấy sức dân

Thuế phải phục vụ nhân dân

06:54 20/01/2018

Theo Bộ Tài chính, hiện nay Việt Nam đã ký kết 10 hiệp định thương mại tự do (FTA) và sẽ có hiệu lực trong giai đoạn từ nay tới năm 2020. 

Ý kiến bạn đọc