Khoan lấy sức dân

Sốc thuế

16:21 17/01/2018

Đầu năm 2018, hàng loạt tít bài trên các phương tiện truyền thông báo chí về áp lực thu thuế của lãnh đạo TP HCM cũng đã làm niềm vui năm mới vơi đi ít nhiều. 

Ý kiến bạn đọc