Thuế và môi trường

Phận dân với thuế môi trường

07:16 05/06/2018

Một vài đồng nghiệp cũ của tôi đã rời làng báo để khởi nghiệp. Mỗi người mỗi nghề, trong đó, có người bạn làm dự án mang gốm Chăm ở Nha Trang, Ninh Thuận vào TP HCM. 

Ý kiến bạn đọc