Đề xuất bồi thường đất theo giá thị trường - Một đề xuất rất hay

Đất gian lao chưa bao giờ bình yên

11:41 10/09/2018

Bây giờ, khi đã được sống hoà bình rồi, cớ sao vẫn có những người dân vì chuyện đất đai mà chưa thể bình yên? Tất cả không phải tại đất, mà tại vì những người đang đứng trên mặt đất.

Ý kiến bạn đọc