Đề xuất bồi thường đất theo giá thị trường- Một đề xuất rất hay

Những câu chuyện dở dang

08:19 29/08/2018

Sở Tài nguyên và Môi trường TP HCM kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường sớm hoàn thành đề án “Hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư” theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ vào tháng 5-2017.

Ý kiến bạn đọc