Để thuận lòng dân

Dân cần được hiểu rõ

09:21 04/07/2018

Việc Quốc Hội hoãn thông qua Luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt (đặc khu) xem xét hoàn thiện thêm về dự án luật đã được nhân dân cả nước đồng tình ủng hộ. 

Ý kiến bạn đọc