Con kiến, cành đa

Câu chuyện giám sát

16:42 18/04/2018

Nếu rảnh rỗi, tra lục lại toàn bộ những đại án đã xảy ra suốt hơn chục năm qua, có lẽ chúng ta đều nhìn thấy ở chúng ít nhất vài điểm chung nào đó. 

Ý kiến bạn đọc