Nỗi đau hỏa hoạn

08:29 18/12/2017

Đừng  bao giờ mất cảnh giác với giặc lửa, đừng bao giờ tin rằng người khác có thể xui rủi còn mình thì không, mọi an toàn chỉ đến khi cẩn trọng...

Ý kiến bạn đọc