phát minh mới

Thế giới trong bàn tay Tin ngày: 31/01/2016 16:52

Khi tả một thị xã, thành phố địa danh nào đó nhỏ bé thân thuộc, người ta thường nói: “Bé như/bằng bàn tay”, “thuộc như lòng tay”. Thế giới này ai đi hết, ai dám nói thuộc, hiểu, thạo? Thế mà thế giới gần 200 quốc gia trên bề mặt trái đất, hành tinh duy nhất được coi là có sự sống quay quanh mặt trời, lại có thể ở trong lòng tay ta.