người không thành đạt

Người không thành đạt Tin ngày: 15/06/2017 12:11

Nếu bạn lên Google mà tìm kiếm cụm từ "người thành đạt" thì sẽ có khoảng non 4 triệu kết quả chỉ trong vòng chưa đến 1 giây đồng hồ.